GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov a práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Allit, s.r.o., so sídlom Borská 2999/6, 841 04 Bratislava, IČO: 36723134, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44009/B  (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom marketingových aktivít . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú až do odvolania Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov pre marketingové účely.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním písomného oznámenia na adresu Allit, s.r.o, Borská 2999/6, 841 04, Bratislava alebo zaslaním emailu na cez kontaktný formulár alebo na túto emailovú adresu: info@allit.sk

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook, Inc., , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 („Facebook“). Spoločnosť Google a Facebook vá môžu na základe týchto údajov identifikovať, o reklamnej kampani a návštevnosti web stránky poskytujú nástroju Google Analytics.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.